Ecommerce Europe i EuroCommerce u saradnji sa centrom za istraživanje tržišta Centre for Market Insights objavili su Evropski izveštaj o e-trgovini u kome se nalaze podaci iz 37 zemalja Evrope. U 2020. godini je zabeležen rast e-commerce poslovanja i on iznosi 757 milijardi eura, što je u odnosu na 690 milijardi eura ostvarenih u 2019. godini rast od 10%, što je za nešto manje od 14% rasta ostvarenog 2019.godine.

2020. godina je bila izazovna i ostala obeležena pandemijom COVID-19, čija pojava je značajno uticala na prepoznavanje važnosti e-commerce poslovanja i doprinela njegovom naglom razvoju. Pandemija je uticala na masivan razvoj u maloprodajnom sektoru, koji je svoje investicije usmerio ka digitalizaciji poslovanja i kroz samo par meseci došlo je do promena za koje je predviđeno par godina da se ostvare.

Credits: Centre for Market Insights

U uslovima kada smo svi bili u svojim domovima, uskraćeni za mogućnost kupovine u prodavnicama koje su bile zatvorene, e-commerce poslovanje je predstavljalo spas za potrošače i velikim delom absorbovala ekonomski šok koji su doživela mnoga preduzeća. Potreban je dalji rad kako bi se omogućilo da širi sektor maloprodaje uživa benefite koje digitalna transformacija nosi sa sobom.

Besplatnu verziju izveštaja možete da pronađete OVDE.

eCommece Asocijacija Srbije je takođe dala svoj doprinos, pa na strani 92 i 93 ovog izveštaja možete da pronađete i informacije o rastu e-trgovine u Srbiji kao i intervju predsednice eCommerce Asocijacije Srbije, Zorane Milidrag.

Credits: Centre for Market Insights

Luca Cassetti, generalni sekretar Ecommerce Europe istakao je da je prošla godina pokazala važnost digitalne transformacije, a da je e-commerce poslovanje pokazalo kao izuzetno dobro rešenje koje olakšava digitalizaciju maloprodaje i omogućava izuzetna iskustva kupovine za potrošače. Iako je došlo do velikog napretka, širenja tržišta kroz poslovanje putem interneta,  usvajanja novih kanala prodaje i prepoznavanja mogućnosti koje oni nude, on naglašava da ovaj proces nije još gotov.

Christian Verschueren, generalni direktor EuroCommerce ističe da sektor maloprodaje i veleprodaje prolazi kroz značajan proces transformacije kroz digitalizaciju poslovanja. Naglašava da su potrošači koji do sada nisu imali iskustva sa kupovinom putem interneta stekli naviku da koriste nove metode i da će ih pretežno nastaviti upotrebljavati. Kako kaže, pre stanja izazvanog pandemijom 70% trgovaca nije bilo u mogućnosti da razvije internet prodaju, dok je onaj deo koji je bio prisutan na digitalnim mrežama bolje prevazišao krizu i zbog toga poziva vlade i sve odgovorne da podrže digitalnu transfomaciju kroz promene u politici i zakonima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *