Cilj „Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Savetovanje u oblasti spoljne trgovine (ORF AW)“ je podrška sprovođenju reformske agende za trgovinu i konkurentnost u državama potpisnicama Sporazuma o slobodnoj trgovini na Balkanu (CEFTA) u skladu sa zahtevima procesa približavanja EU. Njen centralni deo je sprovođenje obaveza utvrđenih u okviru „Berlinskog procesa“ za uspostavljanje zajedničkog regionalnog tržišta na Zapadnom Balkanu.

Komponenta fonda na temu elektronske trgovine ima za cilj unapređenje uslova za ponuđače u regionu koji se bave elektronskom trgovinom. Harmonizacijom pravnih okvira za elektronsku trgovinu i pružanjem podrške privatnom sektoru treba da se smanje troškovi transakcija i ojača pristup regionalnim i međunarodnim prodajnim tržištima.

Klik za prijave