Poštovani,

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete dvodnevnoj, besplatnoj radionici “Generativna veštačka
inteligencija i prompt inženjering”, sa posebnim fokusom na e-commerce, koju organizuje Centar za
digitalnu transformaciju. Radionica se održava 8. i 11. marta 2024. godine, s početkom u 10.00 časova u sali
6.0 u CDT Hub-u, Kneza Miloša 12, Beograd.

O kojim tehnologijama će biti reči?

Radionica će opisati kako su nastali i na koji način funkcionišu Large Language Models (LLM) i Generative
Pretrained Taransformers (GPT) koncepti koji su osnova Chat GPT alata. Opisaće se način korišćenja sledećih
alata: Open AI Chat GPT, Prilagođeni GPT-ovi, Google Bard, Anthropic Claude, Open AI DALL-E i Midjourney
sa fokusom na primeni ovih alata u svakodnevnom radu. Biće reči o aktuelnim dešavanjima i pravcima
razvoja u AI industriji, kao i o dugoročnim očekivanjima kako će rad izgledati kada generativni AI alati
dodatno napreduju. Polaznici će ova znanja odmah moći da upotrebe kako bi poboljšali produktivnost i
kvalitet rada na ličnom i organizacionom nivou bez obzira u kojoj grani privrede rade. Dugoročno će steći
uvid u kretanja razvoja u AI industriji kako bi mogli da donesu važne strateške odluke u vezi razvoja
poslovanja svoje kompanije ili ličnog usavršavanja.

Kome je namenjena radionica?
Radionica ne zahteva tehničke ili programerske veštine.

Vlasnici firmi i zaposleni na izvršnim pozicijama će po završetku ove radionice steći sledeća znanja i
uvide:
Šta su i kako funkcionišu Large Language Modeli i GPT?
Kako koristiti LLM/GPT za povećanje lične produktivnosti?
Kako koristiti GPT za povećanje produktivnosti zaposlenih?
Ideje na koje načine LLM/GPT mogu da se integrišu u poslovanje kompanije.

Koje su opasnosti i izazovi prilikom korišćenja LLM/GPT?
Koji je pravac i tempo razvoja LLM/GPT kako bi sada mogli da donesu strateške odluke bitne za budućnost
poslovanja?

Zaposleni u kompanijama i radnim organizacijama će po završetku ove radionice steći sledeća znanja
i uvide:
Šta su i kako funkcionišu Large Language Modeli i GPT?
Kako unaprediti ličnu produktivnost i kvalitet rada?
Kako koristiti GPT za povećanje produktivnosti zaposlenih?
Ideje na koje načine LLM/GPT mogu da se integrišu u poslovanje kompanije.

Ko vodi radionicu?
Tihomir Opačić je softverski inženjer sa preko 25 godina iskustva. Pored bogatog iskustva u izradi softvera,
Tihomir ima i bogato iskustvo u oblasti rukovođenja timovima ljudi i vođenju kompanija. Osnivač je i vlasnik,
odnosno suvlasnik, dve kompanije – Orange Hill Development i Viking Code. Na poziciji je tehničkog
direktora u Holandskoj kompaniji Coding Chiefs. Poslednje 3 godine intenzivno radi na proučavanju i
implementaciji rešanja iz veštačke inteligencije, sa posebnim naglaskom na alate iz oblasti generativne
veštačke inteligencije. Njegovo bogato iskustvo u saradnji sa brojnim klijentima iz različitih industrijskih
sektora omogućava mu poseban uvid u mogućnosti korišćenja generativne veštačke inteligencije za
rešavanje brojnih poslovnih problema, poboljšavanje efikasnosti zaposlenih i zadovoljstva korisnika
ponuđenim proizvodima ili uslugama.

Zbog ograničenog broja mesta, molimo Vas da se prijavite putem Google formulara na linku. Rok za prijavu
je 07. mart 2024. do 18.00 časova.

Ukoliko imate neka dodatna pitanja, kontaktirajte  broj +381 61 28 36 012.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *