Category Manager - Shoppster

shoppster.com

Shoppster je u potrazi za novim kolegom/koleginicom na poziciji:

Category Manager

–  05. 08. 2021.

⌛️  puno radno vreme

Ključne odgovornosti:

 • nabavka i praćenje rezultata prodaje
 • akvizicija, pregovaranje, kreiranje i održavanje partnerske i dugoročne saradnje sa vendorima
 • upravljanje kategorijama proizvoda: asortimanom, cenama, promocijama kao i profitabilnošću istih za web sajt i TV
 • analiza postojećeg asortimana proizvoda i predlaganje uvođenja novih proizvoda, kao i izlazne strategije neuspešnih proizvoda
 • nabavka (selekcija i planiranje) asortimana od domaćih i stranih vendora, u skladu sa strategijom kategorija (jedinstvenih i ekskluzivnih proizvoda)
 • analiza realizovanih rezultata prodaje, marže, dodatnih prihoda, nivoa zaliha (kod artikala kod kojih je definisano praćenje zaliha) kao i predlaganje unapređenja istih
 • analiza i ocena vendora (ponuda asortimana, profitabilnosti, isporuka kao i povratnih informacija kupaca) i predlaganje unapređenja saradnje
 • analiza konkurencije, tržišta i trendova
 • priprema izveštaja i redovno izveštavanje neposrednog pretpostavljenog o realizovanim rezultatima prodaje, marže, dodatnim prihodima, nivou zaliha
 • i drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca.

Osnovne kvalifikacije:

 • Stručna sprema: Ekonomska, tehnička, pravna, opšta. VI i VII stepen.
 • Engleski i MS Office – napredni nivo.
 • Minimum 3 godine iskustva na istim ili sličnim pozicijama.

Ukoliko ste zainteresovani za navedenu radnu poziciju, prijavite se slanjem CV-a.

Mail za prijave:  [email protected]

Rok za prijave je: 05. 08. 2021.

Idi na vrh