Kako se DExpress prilagodio na novonastalu situaciju i koje su mere preduzete sa vaše strane?

U trenucima kada retail prodaja drastično opada, većina klijenata jedinu nadu vidi u online prodaji a samim tim je i naša odgovornost mnogo veća. Naša kompanija je prve mere preduzela i pre uvođenja vanrednog stanja. Obezbedili smo dovoljnu količinu materijala i svaki zaposleni radnik raspolaže sa maskama, rukavicama, sredstvom za dezinfekciju.
Kurir pre polaska na teren zadužuje masku, rukavice i bocu sa dezinfekcionim sredstvom za ruke. Sve klijente smo obavestili da će kuriri nastojati da isporuku izvrše na otvorenom i to bez kontakta, a kako bismo zaštitili i zaposlene i klijente.
U sedištu smo takođe preduzeli sve neophodne mere. Sve prostorije jednom nedeljno prolaze proces dezinfekcije, obavezno je nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija ruku, a 90% kancelarijskog osoblja smo osposobili za rad od kuće.

Kako komentarišete ponašanje tržišta kurirskih službi u ovom trenutku – i kako vidite da će se ono menjati u budućnosti?

Kao što sam i spomenuo, u ovom trenutku je velika odgovornost na kurirskim službama. Mišljenja sam da nam je trenutna situacija omogućila da vidimo kako će tršište kurirskih službi izgledati kroz par godina. Pre svega mislim na učešće pošiljaka online trgovine u ukupnom broju pošiljaka koje u ovom trenutku kurirske kompanije transportuju. Siguran sam da sve ozbiljne kurirske kompanije prave projekcije rasta online pošiljaka s tim da nam trenutna situacija otvara mogućnost da uskladimo projekcije sa realnošću. Takođe, mislim da će trenutna situacija uticati i na razvoj novih dodatnih usluga, u smislu bezkontaktne dostave, isporuke kroz sistem paketomata koji takođe podrazumeva bezkontaktno uručenje.

 

Šta ste naučili od kupaca i vaših klijenata u ovom periodu, što će da vam usmeri poslovanje u budućem periodu?

Ovaj period nam je pokazao da je većina kompanija sa kojima sarađujemo u kratkom roku uspela da se prilagodi novonastaloj situaciji a samim tim i da održe poslovanje u ovim teškim trenucima. Još pre više od 10 godina smo kao kompanija doneli stratešku odluku da razvijamo usluge koje će se odnositi na online trgovinu. Osnovni razlog za navedenu odluku su bile projekcije koje su ukazivale na rast navedenog tršišta a koje je direktno zavisno od usluga koje pružaju kurirske službe. Kroz godine, udeo pošiljka online trgovine se uvećavao s tim da nam trenutna situacija govori da je odluka bila ispravna i svakako ćemo zadržati isti kurs. Takođe, duži period pripremamo projekt dostave kroz mrežu PAKETOMATA (Prarcel locker-a). Navedeni projekat realizujemo sa NIS GAZPROM kompanijom i mrežom njihovih benzinskih stanica a pogodilo se da će usluga startovati baš u periodu kada je bezkontaktna dostava prioritet u očuvanju zdravlja.

Na koji način vidite da će kriza izazvana pandemijom uticati na tržište elektronske trgovine u Srbiji?

Moje mišljenje je da će teška situacija u kojoj se trenutno nalazimo imati pozitivan uticaj na tržište elektronske trgovine. Pre svega mislim na navike potrošača, kupci koji su prioritet davali retail-u su u ovom trenutku prinuđeni da kupovinu ostvare online. Ovo svakako može promeniti njihove navike i uticati na nedodostatak poverenja koje su možda imali u online trgovinu. Primetili smo i da se iz dana u dan menja odnos kupovina kod kojih se plaćanje realizuje na sajtu kupca. U periodu pre pandemije, samo je oko 10% plaćanja bilo realizovano na sajtu prodavca dok je 90% naplate pouzećem. Odnos se menja iz dana u dan a u korist plaćanja na sajtu prodavca, što nam govori da primaoci na svaki način izbegavaju direktni kontakt.

Na koji način vam saradnja sa eCommerce Asocijacijom Srbije doprinosi?

Saradnja sa eCommerce Asocijaciom ima dva osnovna uticaja na naše poslovanje. Za nas kao kompaniju koja je poslovanje usmerila na online pošiljke je jako bitno da u svakom treneutku znamo koje su potrebe tržišta a kako bismo razvoj usluga usmerili u tom pravcu. Asocijacija nam omogućava da u svakom trenutku budemo u toku sa trendovima a to je kao što sam naveo, za nas jako bitno. Smatram da je ključ uspeha u osluškivanju tržišta i praćenju trendova a asocijacija nam upravo to i omogućava.
Sa druge strane, za nas je jako bitno da svim novim i postojećim e-trgovcima ukažemo na značaj logistike u kompletnom procesu koji se zove online trgovina. Dešava se da trgovci zanemare važnost dostave, da formiraju procese bez da konsultuju logističkog partnera a to po podacima kojima mi raspolažemo ima velikog uticaja na poslovanje a samim tim i na prodaju. Kompanija smo kojoj online pošiljke u ukupnom broju pošiljaka učestvuju sa preko 60%. U ovom trenutku je navedeni odnos drastično veći a u korist online pošiljaka. Sarađujemo sa velikim brojem ozbiljnih online trgovaca i samim tim imamo ogromno iskustvo koje možemo podeliti sa klijentima. Iskustvo koje imamo najkorisnije može biti kompanijama koje tek ulaze u online trgovinu. Poseban tim u okvoru kompanije se bavi samo eCommerce klijentima, razvoj je podrešen eCommerc uslugama, intgerisani smo sa svim najpoznatijim platformama za eCommerce, sa svim najpoznatijim ERP sistemima, a to za klijente u procesu formiranja online prodavnice može biti korisno. Istakao bih da kroz članstvo u asocijaciji vidimo mogućnost da edukujemo naš kadar a i da pomognemo u edukaciji svih novih online prodavaca, naravno isključivo po pitanju logistike.

I za kraj, koja je posljednja stvar koju ste kupili online – kako ste izvršili transakciju i kako ste bili zadovoljni isporukom?

Za mene kao kupca, online kupovina je uvek prvi izbor. Poslednje što sam kupio su patike, knjiga i maska za mobilni telefon. Plaćanja sam izvršio na sajtovima prodavaca a sve pošiljke sam preuzeo na Paketomatima jer smo navedene pošiljke iskoristili u testiranju nove usluge koje planiramo aktivirati u narednim danima.

 

 

*Nikola Riznić je u kompaniji D Express od njenog osnivanja, a trenutno na poziciji
Zamenika generalnog direkora. Kroz dugogodišnje radno iskustvo učestvovao je
zajedno sa vlasnicom kompanije u mnogim projektima i jedan je od inicijatora strategije
za razvoj usluga vezanih za E Commerce. Duži niz godina kao direktor prodaje uticao je
na razvoj usluga kompanije i u svom radu bi istako da je najveći uspeh imati zadovoljnog
klijenta.