Bićeš deo prve eCommerce Akademije. Šta ovu edukaciju čini posebnom?

Čast mi je što imam privilegiju da budem deo prve eCommerce Akademije. Smatram da je veoma važno da se ljudi upoznaju sa ovim, modernim tipom trgovine, koja predstavlja neophodan korak unapred i modernizaciju jednog od najvažnijih aspekata naših života. Cilj ove edukacije je da približi koncept e-commerca svim učesnicima na tržištu, kako prodavcima tako i potrošačima i da im olakša svakodnevne transakacije, kao i da poboljša poslovanje svih subjekata. Poseban značaj ima činjenica što su, po prvi put, okupljeni eksperti koji će na interesantan način, kroz predavanja i interaktivne radionice, upoznati učesnike sa osnovnim principima elektronske trgovine, sa ciljem da se tržište u Srbiji modernizuje i približi svetskom tržištu na kome upravo ovakav oblik trgovine postaje dominantan.

Igore, pričaćeš o pravnim regulativama u e-commercu, šta je to što novi u biznisu previde, i propuste – i na šta treba da obrate pažnju?

Kako trend poslovanja preko Interneta raste svuda u svetu, jer zahvaljujući online prodaji tržište gubi granice, sve više novih biznisa se odlučuje upravo za ovaj oblik poslovanja. Neophodno je da se obrati pažnja na relevatne propise kako bi se osigurala bezbednost transakcija, a samim tim i bezbednost učesnika na tržištu. Kako bi se izbegla siva zona u Internet trgovini i omogućilo legalno poslovanje potrebno je da se prati razvoj ovog poslovanja iz godine u godine u godinu, da se edukuju i prodavci i potrošači, što je upravo cilj ove Akademije, da se mapira tržiste i da se posluje pod određenim standardima. Novi biznisi treba da usklade svoje poslovanje sa digitalnim ekosistemom i sa zakonima u oblasti elektronske trgovine kao što su Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o oglašavanju i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

A šta je sa onim biznisima koji su u poslovanju dugo, koje su njihovi najčešći pravni propusti – i koje su najgore posledice loše prakse?

Veliki broj biznisa koji su dugo u poslovanju vremenom uvidi prednosti koje e-commerce pruža i želi da se prilagodi ovom načinu obavljanja delatnosti kako bi poboljašali kvalitet usluga koje pružaju i maksimizirali svoj profit. Treba imati u vidu da sve što važi prilikom fizičke prodaje važi i prilikom Internet prodaje – kupcu se moraju pružiti sva prava i mogućnosti koja mu inače pripadaju. Neophodno je sastavljanje detaljnih uslova poslovanja na osnovu kojih kupac može da se infomiše o svojim pravima ali i obavezama. Detaljno uređeni uslovi poslovanja smanjuju rizik od potencijalnih sudskih i inspekcijskih postupaka. Ukoliko uslovima poslovanja nisu regulisana pitanja kao što su nadležnost suda i koje materijalno pravo se primenjuje u slučaju spora, javlja se rizik od primene stranog prava i nadležnosti stranog suda, što može biti znatno nepovoljnije po prodavca. Dodatno, ukoliko se pri poslovanju koristi Internet sajt, neophodno je definisati i uslove korišćenja sajta. Neophodno je voditi računa o privatnosti korisnika sajta. Od stupanja na snagu Opšte regulative o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) daleko su stroži uslovi pod kojima se prikupljeni podaci obrađuju, pa je neophodno da se poslovanje uskladi sa novim propisima kako se izbegle drakonske novčane kazne.

Koliko je tržište edukovano što se tiče zakonskih regulativa?

Rast e-commerca svuda u svetu utiče i na edukaciju učesnika na tržištu. Poznavanje propisa je neophodno kako bi se izbegle novčane kazne i eventualni sudski sporovi. Naravno, kako se svakodnevno novi biznisi uključuju u e-commerce neophodno je poboljšati i nastaviti sa edukacijom kako bi se celo tržište unapredilo i kako bi se povećala pravna sigurnost svih učesnika u prometu.

Tokom pandemije, sva e-commerce poslovanja bila su primorana da prilagode svoje procese novonastaloj situaciji. Šta misliš da država može da uradi sa strane regulative, da olakša proces pokretanja e-commerca?

Upravo tokom pandemije kada se fizičko poslovanje odvijalo u smanjenom obimu, imali smo priliku da vidimo koliki je značaj e-commerce poslovanja. Država može da olakša pokretanje e-commerca izmenama i dopunama relevatnih propisa kojim bi se precizno definisali uslovi za pokretanje e-commerca, prava i obaveze kako prodavaca tako i kupaca. Jasno definisan pravni okvir ne samo da bi olakšao pokretanje e-commerca i e-commerce poslovanje, već bi pomogao i u suzbijanju sive zone koja u ovoj oblasti nesporno postoji.

Da li si ti kao kupac nekada bio “žrtva” loših propisa i … šta si poslednje kupio online?

Mislim da je svako ko je učestvovao u e-commerce poslovanju, naročito ranijih godina dok je pravni okvir bio manje razvijen nego danas, uvideo mane koje su prisutne. Kako vreme teče, i kako e-commerce postaje dominantan oblik trgovanja, razvija se i pravni okvir i mana ima sve manje. Potpuna transparentnost u transakcijama i jasno regulisana zaštita obe strane su neophodni preduslov za kvalitetno poslovanje.

Poslednja stvar koju sam kupio online bila je edukativna igračka, poklon za mog sina.