Bićes deo prve eCommerce Akademije. Šta ovu edukaciju čini posebnom?

Posebnom je čini to što je prva edukacija ove vrste na ovim prostorima. Ona će biti svetionik za čitavu jednu generaciju polaznika koji će imati prilike da nauče nešto novo i zatim to implementiraju u praksi. Drugim rečima, ovo vidim kao početak stvaranja jedne nove, bolje prakse u oblasti e-trgovine u Srbiji.

Savo, pričaćeš o pravnim regulativama u e-commercu, šta je to što novi u biznisu previde, i propuste – i na šta treba da obrate pažnju?

Moj utisak je da izuzetno veliki broj novih u biznisu u potpunosti zanemaruje obavezu da svoj biznis usaglasi sa pravnom regulativom. Novi biznisi zbog ograničenih budžeta to ostavljaju “za kasnije, kad se posao razvije”. Neretko, čak i kod ne tako malih biznisa, stvari se rešavaju “copy/paste” metodom, tako što se kopiraju obaveštenja, opšti uslovi, ugovori, procedure od nekih postojećih, često inostranih biznisa, a koji uopšte nisu odgovarajući. Ovo je po mom mišljenju u potpunosti pogrešno, jer i ovaj segment jeste sastavni deo poslovanja i može imati za direktnu posledicu povećanje/smanjenje troškova i zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo korisnika, dok u nekim ekstremnijim slučajevima može uzrokovati i ozbiljne probleme, pa i zabranu obavljanja delatnosti. Stoga, pravno usaglašavanje mora biti urađeno na samom početku i to na adekvatan način. Pravno usaglašavanje nije stvar estetike, već sastavni deo biznisa i tako se treba i postaviti.

A šta je sa onim biznisima koji su u poslovanju dugo, koje su njihovi najčešći pravni propusti – i koje su najgore posledice loše prakse?

U velikom broju slučajeva, isti kao i kod novih, jer ono odlaganje usaglašavanja za neka druga vremena se oduži i adekvatno usaglašavanje se često nikad ne desi – dešava se stihijski i u hodu. “Mi to tako radimo već 5 godina i nismo imali problema” je rečenica koja se često može čuti. To što do sada nije bilo problema, ne znači da ih neće biti. Osim toga, razvoj e-trgovine će neminovno baciti svetlo i na ove nedostatke – nije isto da li ste lošu praksu primenili pet puta ili 200 puta, i samo je pitanje momenta kada će to postati problem.

Koliko je tržište edukovano što se tiče zakonskih regulativa?

Jako malo, nedovoljno.

Tokom pandemije, sva e-commerce poslovanja bila su primorana da prilagode svoje procese novonastaloj situaciji. Šta misliš da država može da uradi sa strane regulative, da olakša proces pokretanja e-commerca?

Država može mnogo da uradi i mora da uradi za e-trgovinu. Država sa propisima mora da prati biznis. Od države se i ne očekuje da ide korak ispred biznisa, to je teško zamislivo, ali ako mnogo kaska za njim, usporavaće ga. Samo pokretanje e-commerca po mom mišljenju nije tako složeno niti sporno, ali na terenu kasnijeg, tekućeg poslovanja definitivno postoji prostor za unapređenje, i tu najviše nade polažem u digitalizaciju i razvoj e-uprave.

Da li si ti kao kupac nekada bio “žrtva” loših propisa i … šta si poslednje kupio online?

Često sam kao kupac bio “žrtva”, ali ne loših propisa, već loše prakse prodavaca, odnosno loše primene propisa. U svim slučajevima sam to uspevao da rešim, ali bez obzira, takvo iskustvo ipak ostavlja loš utisak…aparat za kafu je bio poslednje što sam kupio online.