Bićes deo prve eCommerce Akademije. Koja je po tvom mišljenju rola edukacije u efikasnosti i produktivnosti zaposlenih?

O konstantnoj potrebi za edukacijom i razvojem znanja i veština u savremenom poslovanju je mnogo toga rečeno i ne bih želeo da ponavljam već uobičajene floskule, želim samo da istaknem da je za jednu relativno novu, i brzo rastucu granu modernih ekonomija, e-commerce, u vezi koje na globalnom nivou jos uvek postoje različita mišljenja o najboljem modelu, od presudne važnosti da se čuju iskustva sa lokalnog trzista iz sistema koji su uporedivi, kako bi se doslo do svog, optimalnog modela.

Navešću jednu simpatičnu metaforu: Odnos ljudi iz biznisa prema e-commercu je kao tinejđžeri prema seksu:

– svi stalno pričaju o tome

– niko ne zna kako se to stvarno radi

– svi misle da svi ostali to stalno rade

– svi lažu da i oni to rade i da su dobri u tome

Dragane, deo si UO eCommerce Asocijacije Srbije, radiš na rukovodećim pozicijama u operacijama dugi niz godina. Efikasnost timova direktno utiče na produktivnost operacija – šta je to sto možeš da izdvojis kao najveći izazov u ovom domenu?

Najveći izazov u uspostavljanju efikasnih timova koji će u dugom roku održati potreban nivo produktivnosti i samim timi i unapređenje poslovnih parametara , je motivacija zaposlenih, dobra atmosfera u timu i poslovna kultura usmerena na performanse, odnosno sve ono sto treba da je rezultat pravog lidership-a. Sa razvojem našeg tržista radne snage u prethodnom periodu, i onim što nas tek očekuje, uspostavljanje dobrog lidership-a sa velikim fokusom na zadovoljstvo i angažovanost zaposlenih, biće ključni činilac uspeha svih poslovnih subjekata.

Tokom pandemije, sva e-commerce poslovanja bila su primorana da prilagode svoje procese novonastaloj situaciji. Šta ste naučili iz toga i na koji način efektivno uspostavljate inovacije u vašem poslovanju?

Pandemija je nametnula neka nova pravila i ograničenja, kako za privredne subjekte tako i za potrošače ili korisnike e-commerce usluga. Konkretno, e-commerce biznisi su se suočili sa ogromnom tražnjom sa jedne strane, i sa nemogćnošću zadovoljenja iste sa druge. Ja sam lično naučio da je u takvim okolnostima, ključno imati na umu nekoliko činjenica u donošenju poslovnih odluka:
1. biti svestan svojih ograničenja može doneti više uspeha, nego slepo pokušavanje da se zadovolje sve prilike
2. kada ne moze da se realno anticipira dužina trajanja neke okolnosti kao sto je iznenadna ekstremno visoka tražnja, aktivnosti i investicije treba planirati kao da se sutra ta vanredna okolnost završava
3. slušati sopstvenu intuiciju u takvim okolnostima je bolje nego slušati “sve koji tada znaju sve”, i tako implentirane inovacije su uvek uspešne

Pričaćeš i o zadovoljstvu krisnika – koliko su se očekivanja korisnika promenila u poslednjim godinama, i kako će se ona menjati u buducnosti?

Očekivanje korisnika u e-commercu su znatno porasla prethodnih godina, pre svega pod uticajem velikih svetskih kompanija, tzv, tech gianta, i njihovih platformi sa funkcionalnostima i inovacijama koje lokalni subjekti ne mogu lako da prate ili kopiraju, sa jedne strane a sa druge strane kod nas postoji jedan nerealni nivo očekivanja savršenosti svih aspekata zadovoljstava u e-commercu, od raspoloživosti artikala do kvaliteta usluge kurirskih službi. Sasvim je izvesno da ce se očekivanja upravo u tom pravcu kretati u buducnosti, konkretno ocekivace se sve vise funkcionalnosti kako bi se olakšala i ubrzala kupovina, dobila personalizovana ponuda, ali će postati i sasvim uobičajeno da dobijete zamenski proizvod bez da vas neko tri puta zove i pita za misljenje.

Koji je dobar primer na tržistu domaćem i stranom?

Što se tice dobrih primera, ja ne bih nikoga posebno isticiao, iz prostog razloga sto u modernom shvatanju potrosaca kao omnichanel kupaca, svaki e-commerce koji je nastao ili ce tek nastati, kao odgovor na potrebu potrošača da koristi sve kanale kupovine, je dobar primer i sam po sebi uspesan. Uopšeno govoreći, dobri primeri e-commerca su svi koji na rast traznje, povecavanjem svojih kapaciteta odgovaraju bez progresije u problemima i preprekama pre svega u operativnom funkcionisanju u pozadinskim procesima, i ja cu upravo kroz svoj modul, pokusati da dam nekeod odgovara i saveta kako do toga doći.