Jelena,bićeš deo prve eCommerce Akademije organizovane od strane ECS, sta želiš da postigneš svojim predavanjima – i o čemu ćeš pričati?

Na Akademiji ću pričati oprevarama tj. prevencija prevara prilikom plaćanja platnim karticama na e-commerce prodajnim mestima. Cilj predavanja je da osvesti sve učesnike o ovoj temi, jer u svom dugogodišnjem iskustvu imala sam prilike mnogo puta da vidim da učesnici u procesu o temi prevara pričaju tek kada se one dese. Koji su najčešći scenariji prevara I koje mere mogu biii preduzete na strani trgovaca kako bi se te prevare sprečile ili svele na minimum, ko inicira I kako se odvija reklamacioni postupak po osnovu transakcija prevare I ko snosi gubitke – neke su od tema na koje ću dati odgovore u okviru svog predavanja.

Kako se banke nose sa problemima prevara?

Banke koje posluju na našem tržištu su dobri i pouzdani partneri i u segmentu e-commerce poslovanja implementirale su
sve mere sa ciljem zaštite od potencijalnih gubitaka ne samo sebe nego i svojih klijenata. I pored toga, prevare prilikom plaćanja sa platnim karticama se dešavaju, a samim time I gubici kao posledica tih prevara koje snose učesnici u procesu.

Šta Jelena radi kako bi se edukovala i napredovala u ovom polju?

Za edukaciju na temu prevara jako je bitno iskustvo i učešće u forumima u okviru kojih banke razmenjuju informacije o scenarijima prevara. Na taj način imamo vremena da se pripremimo i preduzmemo mere pre nego što se ti scenariji dese i kod nas, kao I da podelimo iskustvo drugih o efektu mera koje su preduzete.
Prevare su process koji nemaju kraj tj. jednom postavljene kontrole zahtevaju konstantnu reviziju i sagledavanje, pa je edukacija i konstatan rad na ovu temu nešto što je jako bitan. Pored učešća u radu nekoliko foruma, istakla bih da sam član I ACFE-a (Association of Certified Fraud Examiners) koja od nedavno ima I lokalnu kancelariju.

Zašto kupuješ online?

Inače sam neko ko dosta kupuje preko online-a jer na taj načun štedim svoje vreme a i kupovinu mogu da izvršim u bilo koje
vreme dana/noći u skladu sa svojim obavezama.