Zavod za statistiku Republike Srbije je 2021. godine objavio svoje godišnje istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija, koje je jedno od retkih istraživanja ovog tipa kod nas.

Pored pitanja iz naslova ovog teksta, postoji još veliki broj pitanja koja će uvek biti aktuelna i nikada neće prestati da se postavljaju:

 • Ko više kupuje online, muškarci ili žene?
 • Koliko kompanija koristi svoj website kao kanal prodaje?
 • U kojoj meri kompanije koriste CRM?

U ovom izveštaju možete pronaći sijaset izuzetno korisnih informacija, bez obzirom na vašu primarnu delatnost, između ostalog i odgovore na ova, gore pomenuta, važna pitanja.

Izdvajamo delove izveštaja koje su direktno vezani za elektronsku trgovinu i kanale digitalne komunikacije.

 

Uzorak

Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima sprovedeno je na reprezentativnom uzorku od 2.800 domaćinstava na teritoriji Republike Srbije.

Izvor: Republički Zavod za statistiku Srbije

Isti uzorak koji je upotrebljen kod domaćinstava iskorišćen je i za anketiranje lica starosti od 16 do 74 godine, koja žive na teritoriji Republike Srbije; uzorak je obuhvatio 2.800 pojedinaca.

Stopa odgovora iznosi 89,8% (2.513 lica).

Izvor: Republički Zavod za statistiku Srbije

 

Kada ste poslednji put (u privatne svrhe) kupili/naručili robu ili usluge putem interneta? (%)

Kada je reč o vremenskom okviru u kom su korisnici interneta kupovali/poručivali robu ili usluge putem interneta, 42,3% korisnika obavilo je kupovinu/poručivanje u poslednja tri meseca, 10,6% pre više od tri meseca, a 8,2% pre više od godinu dana.

Procenat korisnika interneta koji nikada nisu kupovali/poručivali robu ili usluge putem interneta je 39%.

Izvor: Republički Zavod za statistiku Srbije

Iako se ovaj procenat, u poređenju sa 2020. godinom, smanjio za 4% smatramo da je sada više nego ranije važna edukacija svih činilaca tržišta.

 

Koju ste vrstu robe ili usluge naručili (u privatne svrhe) putem interneta u poslednja tri meseca? (%)

Kao što se možete uveriti, navike kupaca nije lako promeniti, pa se tako ovogodišnji izveštaj ne razlikuje mnogo u poređenju sa prošlom godinom.

Izvor: Republički Zavod za statistiku Srbije

 

Ipak, istakao bih činjenicu da je Zavod u prošlogodišnjem izveštaju u ovom segmentu u obzir uzeo kupovne navike kupaca u periodu od 12 meseci, dok u ovogodišnjem izveštaju taj period je 3 meseca, te stoga nije u potpunosti relevantno poređenje sa prošlogodišnjim izveštajem.

Poređenje na osnovu izveštaja Republičkog Zavoda za statistiku Srbije

 

Koliko često ste kupovali/naručivali robu ili usluge putem interneta u privatne svrhe u poslednja tri meseca? (%)

Frekvencija kupovine se svakako menja u poređenju sa prošlom godinom, a s obzirom na činjenicu da smo protekle godine dobili veliki broj novih kupaca koji do tada nisu kupovali putem interneta, ovo je i očekivani rezultat.

 

Izvor: Republički Zavod za statistiku Srbije

Preko 64% kupaca je kupilo jednom ili dva puta u poslednja tri meseca, što je značajan skok u odnosu na 51%, koliko je bilo prošle godine u istoj grupi kupaca.

 

Koliki je bio novčani iznos kupljene/naručene robe ili usluge putem interneta u privatne svrhe u poslednja tri meseca? (%)

S obzirom da je ovo egzaktna stavka, za koju već imamo brojeve na osnovu izveštaja NBS-a, dodajemo i taj deo reporta kako bi imali kompletniju sliku stanja.

Izvor: Narodna Banka Srbije

Prema podacima od NBS-a, prosečna vrednost transakcije napravljene putem interneta u valuti dinar u prvoj polovini 2021. godine iznosi 2.338,43 dinara, što je u poređenju sa prvom polovinom 2020. godine bolji rezultat za skoro 4%, dok u valuti evro iznosi 47,22 EUR što je 29,21% bolji rezultat u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

 

Da li je Vaše preduzeće prodavalo proizvode/usluge putem interneta? (%)

Još jedan od veoma važnih delova ovog izveštaja jeste deo koji nam govori o procentu kompanija koje koriste internet kao prodajni kanal.

Izvor: Republički Zavod za statistiku Srbije

 

Kada pogledamo strukturu preduzeća prema veličini, dobijamo sledeće rezultate:

 • 26,4% velikih preduzeća prodavalo je proizvode/usluge putem interneta;
 • 26,3% srednjih preduzeća prodavalo je proizvode/usluge putem interneta;
 • 27,3% malih preduzeća prodavalo je proizvode/usluge putem interneta.

Preko 27% preduzeća je prodavalo proizvode/usluge putem interneta!

Na pitanje o procentu ukupnog prometa, koji je realizovan na osnovu prodaje proizvoda/usluga putem interneta, preduzeća su dala sledeće odgovore:

 • „Manje od 25%“ (69,5% preduzeća);
 • „Više od 25%, a manje od 50%“ (20,6% preduzeća);
 • „Više od 50%, a manje od 75%“ (9,9 % preduzeća);
 • „75% i više“ (0% preduzeća).

 

Da li Vaše preduzeće posredstvom svog web-sajta pruža sledeće usluge? (%)

Iako preko 85% ispitanih kompanija imaju svoj website, istraživanje nije pokazalo da isti koriste za opis robe ili usluga koje nude uz mogućnost prezentovanja svog cenovnika, kao i da nemaju internet prodavnicu.

Takođe, više od 60% ispitanih kompanija se trudi da sadržaj sajta bude prilagođen redovnim korisnicima.

Izvor: Republički Zavod za statistiku Srbije

 

Uopkos činjenici da živimo u online svetu, tek preko 40% ispitanih kompanija ističe linkove do naloga na društvenim mrežama, a samo 19,2% istih ima online poručivanje proizvoda.

 

Da li Vaše preduzeće koristi neke od sledećih društvenih mreža?

Manje od 50% ispitanih kompanija koriste društvene mreže!

Najmanji procenat je u preduzećima kojima je pretežna delatnost građevinarstvo 17,5%, a naveći u uslugama smeštaja i ishrane, 76,9% kompanija.

Izvor: Republički Zavod za statistiku Srbije

 

Iako je tabelarni prikaz preopširan, ostaje upitno na koje se sve društvene mreže misli, s obzirom da nisu pomenuti Instagram, TikTok i ostale društvene mreže…

 

Da li je Vaše preduzeće prodavalo proizvode/usluge tokom 2020. godine:

 1. Putem web sajta ili mobilne aplikacije Vašeg preduzeća

Samo 21,9% ispitanih kompanija vrši prodaju putem svog sajta ili mobilne aplikacije.

Duboko verujemo da ćemo uz pomoć edukacije koju Ecommerce Asocijacija sprovodi u okviru projekta eCommerce Akademija uticati da se i ovaj rezultat iz godine u godinu poboljšava.

Izvor: Republički Zavod za statistiku Srbije

 

 1. Putem web-sajta ili aplikacije za e-trgovinu korišćenim od strane višeg preduzeća na tržištu

Samo 6,7% ispitanih kompanija vrši prodaju putem drugog sajta ili aplikacije za etrgovinu

S obzirom na novine na domaćem online tržištu i pojavu velikog broja marketplace sajtova, očekujemo da u narednim izveštajima ovaj rezultat raste.

Izvor: Republički Zavod za statistiku Srbije

 

Da li je Vaše preduzeće iskusilo jedno od sledećih poteškoća prilikom prodaje zemljama Evropske unije tokom 2020. godine?

Visoki troškovi dostave ili vraćanja proizvoda usled prodaje zemljama Evropske unije

Treba imati u vidu da je skoro 30% kompanija koje vrše dostavu i izvoze robu u EU, imalo velike troškove dostave ili povrata proizvoda.

Izvor: Republički Zavod za statistiku Srbije

*ovo se odnosi isključivo na preduzeća koja su odgovorila potvrdno da su u navedenom periodu imali prodaju na teritoriji EU

 

Da li Vaše preduzeće koristi CRM softver za upravljanje:

 1. Prikupljanja, čuvanja i objavljivanja informacija o kupcima na različitim poslovnim funkcijama

Iako smo se potajno nadali da je ovaj broj/procenat kudikamo veći, u narednoj tabeli vidimo da samo 12,50% kompanija koristi CRM u ove svrhe.

Izvor: Republički Zavod za statistiku Srbije

 

 1. Analize informacija o potrošačima u marketinške svrhe:

Još manji rezultati su u sledećem delu tablice koja se baci korišćenjem CRM u svrhu analize podataka u marketingške svrhe.

Samo 6,7% kompanija!

Izvor: Republički Zavod za statistiku Srbije

 

Zaključak autora

Kao što sam na samom početku istakao, objavljen je neverovatno koristan izveštaj, a ja se samo nadam da ćete moći da odvojite vreme za analizu. Mi smo samo podelili jedan delić, a pozivamo Vas da preumete Izveštaj Republičkog Zavoda za statistiku i dopunite naš izveštaj sa podacima koji su važni za vašu delatnost.

Podaci o broju kompanija koje vrše prodaju na internetu, ali i procenti kompanija koje koriste CRM nam govore da i te kako imamo prostora za rast.

Fokus treba da nam bude na edukaciji, kako nas lično, tako i članova našeg tima, ali i svih učesnika u privredi i kupaca.

Digitalno pismena populacija je veoma važna u celokupnom digitalnom ekosistemu koji u svetu napreduje ekstremnom brzinom, a sada smo i mi dobili priliku da uhvatimo priključak.

 

 

Autor:
Ivan Tanasković
Član Upravnog odbora E-Commerce Asocijacije Srbije
Rukovodilac sektora internet prodaje Planeta Sport

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *