U prva tri kvartala 2022. godine u Srbiji, putem interneta kreirano je 29,6 miliona transakcija, koje su plaćene karticama u vrednosti od više od 850 miliona evra!

U poređenju sa istim periodom prošle godine, trgovina putem interneta u Republici Srbiji, prema poslednjem izveštaju Narodne Banke Srbije, nastavlja da raste krupnim koracima!

U izveštaju koji možete da vidite u nastavku, izvučeni su isključivo rezultati za internet plaćanja karticama u Republici Srbiji za prva tri kvartala svake godine u periodu od 2013. do 2022. godine.

Transakcije u valuti dinar (RSD)

Prema podacima Narodne banke Srbije, za prva tri kvartala 2022. godine, broj dinarskih transakcija plaćenih karticom putem interneta je veći za 35,88% (Slika 1.).

Transakcije u valuti dinar (RSD)(Slika 1.) Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

Za devet meseci u 2022. godini zabeležen je bolji rezultat i u domenu vrednosti transakcija, pa samim tim ove godine možemo očekivati nove rekorde.

Vrednost transakcija plaćenih karticom putem interneta za prva tri kvartala  2022. godine u valuti dinar je veća za 48,18%, u poređenju sa istim periodom 2021. godine.

Vrednost transakcija kreiranih u dinarima je za prva tri kvartala  2022. godine zabeležila odličan rezultat i rast od preko 48 procenata!

Konkretno, za prva tri kvartala prošle godine vrednost transakcija u dinarima je bila 38,2 milijarde dinara, dok smo u istom periodu ove godine kupili robu putem interneta u dinarskoj valuti u vrednosti od 56,6 milijarde dinara. (Slika 2.).

Pored navedenog rasta broja transakcija za prva tri kvartala 2022. godine u domaćoj valuti dinar, zabeležen je rast i kod ostalih valuta: EUR (+60,67%), USD (+28,30%), GBP (+19,56%) i CHF (+56,57%).

Vrednost transakcija plaćenih karticom putem interneta za prva tri kvartala  2022. godine u valuti dinar je veća za 48,18%, u poređenju sa istim periodom 2021. godine.

(Slika 2.) Izvor podataka: Narodna banka Srbije

Transakcije u valuti evro (EUR)

Za prva tri kvartala  2022. godine, broj transakcija u valuti EVRO plaćenih karticom putem interneta je veći za 60,67%. (Slika 3.)

Broj transakcija u valuti EVRO plaćenih karticom putem interneta

(Slika 3.) Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

Za prva tri kvartala 2022. godine zabeležen je bolji rezultat u domenu vrednosti transakcija. Konkretno, vrednost transakcija plaćenih karticom u valuti EVRO putem interneta je veća za 82%, u poređenju sa istim periodom 2021. godine (Slika 4.).

vrednost transakcija plaćenih karticom u valuti EVRO putem interneta

(Slika 4.) Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

Ukupan broj i vrednost transakcija

Za prva tri kvartala  2022. godine, putem interneta kreirano je 29,6 miliona transakcija koje su plaćene karticama!

Ukupan broj transakcija plaćanja karticom putem interneta u Srbiji za prva tri kvartala  2022. godini je prešao cifru od 29 miliona transakcija, što je 38,32% bolji rezultat u poređenju sa prva tri kvartala  prošle godine. (Slika 5.)

Ukupan broj transakcija plaćanja karticom putem interneta u Srbiji za prva tri kvartala  2022.

(Slika 5.) Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

Što se vrednosti navedenih transakcija tiče, ukoliko uporedimo prva tri kvartala 2021. sa istim periodom 2022. godine, dolazimo do zaključka da je 2022. godina u istom periodu napravila rezultat bolji za 57,30% što rezultat zaokružuje na preko 860 milona evropskih novčanica. (Slika 6.)

Vrednost transakcija plaćanja karticom putem interneta u Srbiji za prva tri kvartala  2022.

(Slika 6.) Izvor podataka: Narodna banka Srbije

Prosečna vrednost porudžbine

Ono što nas posebno raduje jeste činjenica da nastavljamo pozitivan trend povećanja prosečne vrednosti porudžbine plaćene karticom.

Prosečna vrednost transakcije napravljene putem interneta u valuti dinar u prva tri kvartala 2022. godine iznosi 2.630,67 dinara, što je u poređenju sa istim perodom 2021. godine bolji rezultat za 9,1% (Slika 7.).

Prosečna vrednost transakcije napravljene putem interneta u valuti dinar

(Slika 7.) Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

Sa druge strane, takođe u prva tri kvartala 2022. godine, prosečna vrednost porudžbine u valuti evro iznosi 56,16 EUR, što je za 13,3% bolji rezultat u poređenju sa istim periodom prethodne godine. (Slika 8.)

Prosečna vrednost transakcije napravljene putem interneta u valuti evro

(Slika 8.) Izvor podataka: Narodna banka Srbije

Ispisujemo istoriju

Učešće potrošnje platnih kartica u valuti dinar na internetu nastavlja svoj rast u odnosu na ostale valute.

U prva tri kvartala 2022. godine broj i vrednost porudžbina putem interneta plaćenih u valuti dinar je veći od broja i vrednosti porudžbina u svim ostalim valutama zbirno, u poređenju sa istim periodom 2021. godine. (Slika 9.)

broj i vrednost porudžbina putem interneta plaćenih u valuti dinar

(Slika 9.) Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

U prva tri kvartala 2022. godine ostvareno je oko 8,1 miliona transakcija kupovine robe i usluga karticama u inostranstvu.

Od toga je oko 4,7 miliona transakcija kupovine robe i usluga karticama u stranim internet prodavnicama u kojima je prodaja izvršena u valuti evro, oko 3,2 milion transakcija u stranim internet prodavnicama u kojima je prodaja izvršena u valuti dolar, odnosno 147.000 transakcija u ostalim stranim valutama. U istom periodu, ostvareno je i 21,5 miliona transakcija u valuti dinar. (Slika 10.)

(Slika 10.) Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

U prva tri kvartala 2022. godine, učešće platnih kartica izdatih u Srbiji u vrednosti transakcija na domaćim  internet prodavnicama je 55,96%, što je pad u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Sa druge strane, što se tiče transakcija na inostranim internet prodavnicama, one učestvuju sa 44,04% i beleže rast u odnosu na prošlu godinu. (Slika 11.)

učešće platnih kartica izdatih u Srbiji u vrednosti transakcija

(Slika 11.) Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

Identičan trend možemo videti i ukoliko pogledamo učešće platnih kartica izdatih u Srbiji u broju transakcija na domaćim internet prodavnicama je 48,52%, što je pad u poređenju sa prvom polovinom prošle godine.

Sa druge strane, što se tiče transakcija na inostranim internet prodavnicama, one učestvuju sa 70,09% i beleže rast u odnosu na prošlu godinu. (Slika 12.)

Učešće platnih kartica u broju transakcija na domaćim i inostranim internet prodavnicama

(Slika 12.) Izvor podataka: Narodna banka Srbije

Zaključak autora 

Uz ovaj podatak, istakao bih činjenicu da su u pitanju isključivo transakcije plaćene karticama online, što nam samo daje naznake koliko je veliko  ecommerce tržište u Srbiji.

Ali, preko od 29 miliona transakcija plaćenih karticama u vrednosti od preko 850 miliona evra za kupovinu proizvoda ili usluga putem interneta u Srbiji u prva tri kvartala 2022. Godine “miriše” na nove rekorde!

Veoma je važno da sada, zajedničkim snagama, edukujemo tržište. Prvenstveno nas same, kolege unutar kompanija, uključujući kupce i privredu, kao i sve one koji su zainteresovani. Samo edukacijom celokupnog digitalnog ekosistema možemo održati ovaj trend rasta i razvoja elektronske trgovine.

 

Autor:
Ivan Tanasković
Član Upravnog odbora E-Commerce Asocijacije Srbije

 

Izvori:

 

* Analiza je rađena na osnovu izveštaja Narodne banke Srbije

** U analizi su korišćene vrednosti srednjeg kursa Narodne banke Srbije na kraju navedenih tromesečja

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *