Elektronska trgovina u Srbiji je nastavila da beleži odlične rezultate, što se potvrdilo u najnovijem izveštaju Narodne Banke Srbije prema broju i vrednosti  zabeleženih bezgotovinskih transakcija.

Kao tržište smo nastavili da beležimo rekordne rezultate i u prethodnoj godini. Da li ste znali da je broj realizovanih transakcija putem interneta, plaćenih karticama, prvi put u istoriji prešao 40 miliona? Miliona, da! A to su samo porudžbine plaćene karticama, a kada se na to dodaju transakcije kreirane eNovcem broj transakcija prelazi cifru od 42 miliona transakcija.

Zaokružili smo rezultate iz 2022. godine i sa vama delimo analizu koja je urađena na osnovu izveštaja Narodne Banke Srbije.

U izveštaju koji možete da vidite u nastavku, izvučeni su rezultati za kupovinu robe i usluga putem interneta, plaćeni karticom u periodu od 2013. do 2022. godine i elektronskom novcu u periodu od 2016. do 2022. godine

 

Cilj je da vidimo širu sliku

Ukoliko posmatrate podatke koji slede izolovano, pojedinačno po godinama, a pri tome ne sagledavši širu sliku, možete dobiti pogrešne pretpostavke i doneti pogrešne zaključke. Što dalje može da implicira pogrešne odluke.

Dodatno, smatram da je prezentovanje statistika vezanih za internet trgovinu, u najmanju ruku, nezahvalno, jer nije moguće obuhvatiti podatke o svim transakcijama, koje nisu registrovane elektronskim putem.

Na primer, promet koji je ostvaren prilikom plaćanja pouzećem (što je i dalje većina transakcija kreiranih putem interneta) ne ulazi u ovaj izveštaj.

 

Rast internet trgovine se nastavlja

Prema podacima Narodne banke Srbije, nakon ogromnog rasta koji smo imali prošle godine, broj dinarskih transakcija plaćenih karticom putem interneta nastavlja da se uvećava.

Ukoliko uporedimo 2021. i 2022. godinu, broj dinarskih transakcija plaćanja karticom putem interneta se u 2022. uvećao za 33,91% (Slika 1.) sa 22,6 na 30,3 miliona transakcija.

(Slika 1.) Broj transakcija u RSD

(Slika 1.) Broj transakcija u RSD

Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

Takođe, vrednost dinarskih transakcija plaćanja karticom putem interneta se uvećao za 46,27% (Slika 2.) sa 55,4 miliona u 2021. godina na 81,1 million dinara na kraju 2022. godine.

(Slika 2.) Vrednost transakcija u RSD

(Slika 2.) Vrednost transakcija u RSD

Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

Što se tiče ostalih valuta, rast broja transakcija u 2022. godini je zabeležen u EUR (+51,29%), USD (+27,37%), GBP (+15,07%) i u CHF (+50,66%).

Broj realizovanih transakcija putem interneta, plaćenih karticama, prvi put je prešao 40 miliona, što je preko 10 miliona transakcija više nego prošle godine (Slika 3.).

(Slika 3.) Broj transakcija UKUPNO sve valute

(Slika 3.) Broj transakcija UKUPNO sve valute

Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

Ukupna vrednost realizovanih transakcija, plaćenih karticom putem interneta u odnosu na 2021. godinu ima skok od 51,24%, što nas dobodi do cifre od 1,2 milijarde eura (Slika 4.).

Ovo je prvi put do sada, od kada imamo mogućnost da pratimo vrednost online kartičarskih transakcija, da prelazimo vrednost od milijardu evra u toku kalendarske godine.

SVE VALUTE - Vrednost transakcija

(Slika 4.) Ukupna vrednost svih transakcija

Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

Prosečna vrednost porudžbine

Prosečna vrednost transakcije napravljene putem interneta u valuti dinar u 2022. godini iznosila je 2.675,24 dinara (Slika 5.), dok u valuti evro iznosi 54,71 EUR (Slika 6.).

 

(Slika 5.) Prosečna vrednost porudžbine u RSD

(Slika 5.) Prosečna vrednost porudžbine u RSD

Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

(Slika 6.) Prosečna vrednost porudžbine u EUR

(Slika 6.) Prosečna vrednost porudžbine u EUR

Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

Ispisujemo istoriju elektronske trgovine

Učešće potrošnje domaćih platnih kartica na internetu se vidno povećava od 2018. godine.

Vrednost porudžbina plaćenih karticama u domaćoj valuti i dalje prelazi vrednost porudžbina plaćenih karticama u ostalim valutama zbirno. (Slika 7.)

(Slika 7.) Vrednost izvršenih trasakcija: RSD vs EUR

(Slika 7.) Vrednost izvršenih trasakcija: RSD vs EUR

Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

Sa druge strane, treba imati u vidu da je broj porudžbina putem interneta, plaćenih u valuti dinar, bio značajno veći od broja porudžbina u svim ostalim valutama zbirno u 2022. godini.

U 2022. godini ostvareno je i 30,3 miliona transakcija kupovine roba i usluga plaćenim karticama  u valuti dinar.

Pored toga, zabeleženo je 11,5 miliona transakcija kupovine roba i usluga plaćenim karticama u inostranim valutama, od čega je 6,6 miliona transakcija u kojima je prodaja izvršena u valuti evro, zatim 4,6 miliona transakcija u kojima je prodaja izvršena u valuti dolar, odnosno 205.000 transakcija u ostalim stranim valutama (Slika 8.).

(Slika 8.) Broj realizovanih trasakcija: RSD vs EUR

(Slika 8.) Broj realizovanih trasakcija: RSD vs EUR

Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

Na narednom grafikonu možemo videti učešće platnih kartica izdatih u Srbiji u transakcijama na domaćim i inostranim internet prodavnicama.

Potrošnja na domaćim internet prodavnicama 2022. godine je učestvovala sa 57,30%, u odnosu na potrošnju na inostranim internet prodavnicama. (Slika 9.)

(Slika 9.) Učešće platnih kartica

(Slika 9.) Učešće platnih kartica

Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

Elektronski novac kao sredstvo plaćanja

Kao jedan od novijih sredstava i načina plaćanja, elektronski novac ili enovac, zauzima sve veći udeo u online prometu, kako u broju tako i u vrednosti transakcija.

U 2022. godini zabeležen prvi pad u broju i vrednosti plaćanja na ovaj način.

Broj transakcija plaćenih elektronskim novcem u poređenju sa 2021. godinom je u padu za 32,30% (Slika 10.) što je ukupno nešto više od 430.000 transakcija.

(Slika 10.) Broj transakcija elektronskim novcem

(Slika 10.) Broj transakcija elektronskim novcem

Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

Obzirom na povećanje prosečne vrednosti transakcija plaćenih elektronskim novcem (Slika 12. i 13.), navedeni pad broja transakcija nije značajno uticao na smanjenje vrednosti realizovanih transakcija plaćenih elektronskim novcem.

Vrednost transakcija plaćenih elektronskim novcem u poređenju sa 2021. godinom je u padu za 13,69% (Slika 11.) što je ukupno 6,1 milion evra.

(Slika 11.) Vrednost transakcija elektronskim novcem

(Slika 11.) Vrednost transakcija elektronskim novcem

Izvor podataka: Narodna banka Srbije

Prosečna vrednost transakcija plaćenih enovcem

Rast prosečne vrednosti transakcija plaćenih elektronskim novcem nam je pomogla da umanjimo efekat pada broja transakcija plaćenih onim načinom.

Naime, uvećali smo prosečnu vrednost transakcije plaćene enovcem u valuti dinar sa 1.609,00 rsd na 1.848,00 rsd, što predstavlja skok od 10,68% (Slika 12.).

(Slika 12.) Prosečna vrednost transakcija elektronskim novcem u valuti dinar (RSD)

(Slika 12.) Prosečna vrednost transakcija elektronskim novcem u valuti dinar (RSD)

Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

Takođe, sa druge strane, uvećali smo prosečnu vrednost transakcije plaćene enovcem u valuti evro sa 11,25 EUR na 15,50 EUR, što predstavlja skok od 37,85% (Slika 13.).

(Slika 13.) Prosečna vrednost transakcija elektronskim novcem u valuti evro (EUR)

(Slika 13.) Prosečna vrednost transakcija elektronskim novcem u valuti evro (EUR)

Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

Što se tiče učešća dinarskih transakcija elektronskim novcem, prošle godine smo zabeležili blagi pad po broju i vrednosti navedenih transakcija.

Naime, ukoliko posmatramo broj transakcija elektronskim novcem u 2022. godini zabeležili smo pad učešća transakcija u dinarima za oko tri procentna poena (Slika 14.) .

(Slika 14.) Učešće valuta u broju transakcija enovca

(Slika 14.) Učešće valuta u broju transakcija enovca

Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

Takođe, ukoliko posmatramo vrednost transakcija elektronskim novcem u 2022. godini zabeležili smo pad učešća transakcija u dinarima za 8,98% (Slika 15.)

(Slika 15.) Učešće valuta u vrednosti transakcija enovca

(Slika 15.) Učešće valuta u vrednosti transakcija enovca

Izvor podataka: Narodna banka Srbije

 

 

Zaključak autora

Internet trgovina već kontinuirano pokazuje jasan trend rasta, u nadi da će u narednim godinama uvećavati svoj udeo u ukupnoj trgovini.

Na osnovu ovog izveštaja možemo da steknemo utisak o vrednost i veličini domaćeg tržišta elektronske trgovine.

Uvereni smo da ključ održivog rasta elektronske trgovine u Srbiji leži u edukaciji celokupnog tržišta, prvenstveno nas samih, naših kolega, ali i privrede i samih kupaca.

Ono o čemu smo pričali poslednjih pet i više godina se ostvarilo, ali sada je na nama velika odgovornost da novonastalu situaciju iskoristimo na najbolji mogući način.

 

Autor:
Ivan Tanasković
Član Upravnog odbora E-Commerce Asocijacije Srbije

 

Izvori:

 

*U analizi su korišćene vrednosti srednjeg kursa NBS na kraju kalendarskih godina

 

 

 

 

Photo credits:
Image by lyashenko on Freepik

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *