1. Na koji način vaša kompanija reaguje na rastuću potražnju za internet trgovinom i kako se prilagođavate promenama u ovom sektoru?

Internet trgovina je u protekle dve decenije načinila pravu malu revoluciju u pristupu razmene dobara i usluga i redefinisala samo značenje reči trgovina, kao ekonomskog procesa koji se odvija uz fizičko prisustvo dve ili više strana koje su u nju uključene. Iz tog razloga, sve velike kompanije u koje, bez lažne skromnosti, i sami spadamo, u cilju zadržavanja statusa relevantnog tržišnog aktera moraju strateški odgovoriti na novonastali izazov.

Kroz osnivanje kompanije M-ONE, koja je započela sa radom 2021. godine sa ciljem pružanja usluga koje se klasifikuju u kurirske delatnosti, uplovili smo i u vode e-comm logistike, isprva kroz pružanje B2B usluga kroz koncept dostave danas za sutra u više vremenskih intervala, a nakon toga i B2C usluga.

Uz početak rada našeg robotizovanog skladišta u Krnješevcima, zahvaljujući kojem se omogućava efikasnije razvrstavanje robe i kraći trenutak započinjanja isporuke od tačke a do tačke b, stvorili smo dobro organizovani interfejs sa podizvođačima i klijentima, koji se integrišu samo sa nama kao e-comm platformom na kojoj imaju sve na jednom mestu.

 

2. Uverili smo se da koristite robotizovanu tehnologiju u upravljanju skladišnim procesima. Možete li nam reći više o tome i kako ova tehnologija utiče na efikasnost i efektivnost vašeg magacinskog poslovanja?

Činjenica da robotizacija može da poboljša rad skladišta, leži u tome da roboti mogu da rade 24/7, što povećava produktivnost i brzinu u realizaciji zahteva klijenata, a sa druge strane mogu da smanje troškove rada i greške koje se pripisuju ljudskom faktoru.

Robotizacija skladista

Takođe, robotizovana tehnologija je od velike pomoći kod preuzimanja poslova, koji se tradicionalno obavljaju ručno a sa sobom nose određeni rizik ili iziskuju fizički napor.

Zahvaljujući robotima, Milšped Group je sada u stanju da na istom prostoru skladišti do tri puta veće količine robe, što znači da može i da isporuči isto toliko više u poređenju sa tradicionalnim načinom upravljanja skladišnim procesima.

Uz isti broj zaposlenih, obavlja se veći obim posla uz povećanje bezbednosti i zdravlja na radu, kao i mogućnosti daljeg razvoja zaposlenih, uz sve benefite za klijenta koje ova tehnologija pruža. Osim povećanja performansi i tačnosti, klijenti mogu da očekuju sveobuhvatni pristup snabdevanja tržišta kroz sve kanale distribucije robe (maloprodaja, veleprodaja, e-commerce), rešenja za sezonska povećavanja tražnje robe („black friday“, praznici i smene sezona), logističku podršku 24 časa dnevno – čak i vikendom, bolju vidljivost zaliha za online platforme i efikasnije i efektnije upravljanje povratnom logistikom i zadovoljstvom krajnjih kupaca klijenata.

Zahvaljujući robotima, Milšped Group je sada u stanju da na istom prostoru skladišti do tri puta veće količine robe, što znači da može i da isporuči isto toliko više u poređenju sa tradicionalnim načinom upravljanja skladišnim procesima.

 

3. Kako se vaša kompanija nosi sa izazovima cross-border dostave? Koje strategije primenjujete kako biste osigurali brzu i pouzdanu dostavu robe budući da ste jedina kompanija koja pokriva sva tržišta Evrope?

Naša strategija ogleda se u globalnoj prisutnosti Milšped Group, što je omogućilo sinergiju između kompanije M-ONE i ostalih kompanija članica grupe, te pružanje integrisanih logističkih usluga na stranim tržištima koje obuhvataju skladištenje proizvoda, međunarodni transport, carinsko posredovanje, fulfillment, lokalnu dostavu, vrhunsku korisničku podršku i detaljne izveštaje za naše klijente.

U centru te strategije je naša težnja da ostvarimo značajnu integraciju između klijenata i zaposlenih i na taj način stvorimo jedan produktivan tim koji će kontinuirano podizati kvalitet pružanja usluga uz implementaciju inovativnih logističkih rešenja radi što bolje primene društveno odgovornog poslovanja. Na taj način ujedno se vrši i edukacija klijenata ali i smanjuju administrativni troškovi. Pouzdana dostava robe se garantuje osiguravanjem pošiljke, a u opticaju su i dodatne mere opreza uz napomene klijenata.

 

4. Kako planirate da unapredite svoje magacinske kapacitete kako bi odgovorili rastućoj potražnji i povećali efikasnost isporuke?

Milšped Group uspešno završava izgradnju novog skladišno-poslovnog prostora u Krnješevcima koji će se prostirati na 30.000 m2. Ovaj prostrani kompleks biće dodatak postojećem skladišnom kapacitetu koji iznosi više od pola miliona kvadrata, ali i omogućiti nova zapošljavanja. Samo skladište biće opremljeno najsavremenijom tehnologijom i automatizovanim skladišnim sistemima, prilagođenim e-trgovini sa mogućnošću regionalne distribucije pošiljaka.

Pored toga, implementacijom robotizovane tehnologije u upravljanju skladišnim procesima, sproveli smo dodatna unapređenja kroz proširenje kapaciteta i potvrdili spremnost za prilagođavanje svim zahtevima tržišta. Uvođenjem 16.000 novih binova, obezbedili smo značajan porast kapaciteta skladištenja. Ovim unapređenjem smo još jedan korak više u snabdevanju tržišta kroz sve kanale distribucije, pokrivajući sve veći značaj online kanala trgovine.

Milšped Group uspešno završava izgradnju novog skladišno-poslovnog prostora u Krnješevcima koji će se prostirati na 30.000 m2.

 

5. Na koji način se vaša kompanija angažuje u očuvanju okoline i smanjenju uticaja na životnu sredinu  tokom logističkih operacija i dostave robe?

Milšped je u potpunosti posvećen inovativnim rešenjima zelene logistike, zbog čega je zaštita životne sredine jedna od ključnih vrednosti i strateških opredeljenja kompanije. Samo u godini u kojoj obeležavamo 30 godina postojanja, uspeli smo da realizujemo nekoliko značajnih projekata.

Kompanija M BOX, članica Milšped Group rukovodi intermodalnim terminalom u industrijskoj zoni nadomak Niša, i klijentima omogućava brz i efikasan transport robe do tržišta Zapadne Evrope modernim železničkim linijama, čime se smanjuje količina emitovanja gasova sa efektom staklene bašte, koje je nezaobilazno u drumskom saobraćaju.

Takođe, započeli smo proces postavljanja solarnih panela na krovove naših skladišta i na taj način povećali energetsku samodovoljnost naših objekata i uštedu električne energije, omogućenu kroz bolje upravljanje izvorima obnovljive energije. Dodatno, robotizovana tehnologija upravljanja skladišnim procesima, koju smo implementirali u naše skladište u Krnješevcima, garantuje dodatne uštede energije jer su robotske jedinice programirane da postignu što bolju efikasnost uz što manju potrošnju. M-ONE radi na implementaciji elektro vozila u svoju flotu, što će dodatno uticati na smanjenje emisije štetnih gasova, kao i na smanjenje zvučne zagađenosti gradova.

Naš tim je pristupio i implementaciji ESG (Environmental Social Governance) strategije, kojoj je svaki aspekt poslovanja podređen u cilju postizanja što boljeg napretka u sferama zaštite životne sredine,društvenih pitanja i korporativnog upravljanja. Fokus je iznad svega na smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Milšped je u potpunosti posvećen inovativnim rešenjima zelene logistike, zbog čega je zaštita životne sredine jedna od ključnih vrednosti i strateških opredeljenja kompanije.

 

6. Možete li nam reći koje sve logističke usluge i rešenja obuhvata e-Commerce Fulfillmet centar kompanije M-ONE?

Kada je u pitanju M-ONE, pružamo sveobuhvatnu uslugu prilagodjenu za e-commerce, a koja omogućava klijentu da jednim klikom prepusti realizaciju celokupnog logističkog procesa jednom entitetu, kompaniji M-ONE. Celi proces obuhvata fulfillment, međunarodni transport, carinsko posredovanje, lokalnu dostavu. Kod nas se internet prodavac bavi prodajom, a sve logističke operacije predaje nama – od skladištenja, pripreme i pakovanja robe, izrade dokumentacije, praćenja statusa, te sa kompanijom M-ONE, pored tržišta Srbije, dostupno je i tržište cele Evrope.

Fulfillment centar se nalazi u Krnješevcima, gde pomenuta robotizovana tehnologija omogućava nesmetani rad 24/7, a zbog integrisanosti sa kompanijama članicama Milšped grupe, klijentima omogućava pristup stranim tržištima.

Fulfilment je deo lanca snabdevanja i služi kao čvorište za sve logističke procese koji su potrebni da proizvod stigne od prodavca do kupca. On se bavi celokupnim procesom izvršenja porudžbine, počev od preuzimanja i obrade porudžbine do pakovanja i otpreme. Nezavisni dobavljač logistike (3PL) koristi svoj Fulfillment Centar da prima, obrađuje i ispunjava porudžbine kupaca, kao uslugu koju pruža klijentima iz oblasti e-trgovine, a koji žele da pojednostave svoje poslovanje.

Pružamo sveobuhvatnu uslugu prilagodjenu za e-commerce, a koja omogućava klijentu da jednim klikom prepusti realizaciju celokupnog logističkog procesa jednom entitetu, kompaniji M-ONE.

 

Photo credits: Milšped Group

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *